EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakultesi,

Pratisyen Hekim: Adana Devlet Hastanesi,

Asistanlık: Kadın Hastalıkları ve Doğum,

Uzmanlık: Fırat Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, 2000-01

Yard. Doç Dr: Fırat Üniversitesi Kadın hastalıkları ve Doğum AD, 2001-06

Doç Dr: Fırat Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 2006—2013

       Profesör: Başkent Üniversitesi 2013-

Laparaskopik Jinekolojik Onkoloji eğitimi-1, Charite, Berlin, 2007 (3 ay)

Laparaskopik Jinekolojik Onkoloji eğitimi-2, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NY, 2008 (3 ay) 

KATILDIĞI KURS veya ÖZEL EĞİTİMLER

(Adları, Açıklamaları)

 • Jinekolojik Onkoloji, rotasyon eğitimi, Hacettepe Üniversitesi, 2002 (6 ay)
 • Laparaskopik Jinekolojik Onkoloji eğitimi-1, Charite, Berlin, 2007 (3 ay)
 • Laparaskopik Jinekolojik Onkoloji eğitimi-2, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NY, 2008 (3 ay)
 • Macaristan, Avusturya, İtalya, Moskova'da değişik sürelerde kısa süreli eğitimler.

UĞRAŞTIĞI ANA HASTALIKLAR  

 • Jinekolojik Kanserler (Dış genital  bölge, Rahim Kanseri, Rahim ağzı kanserleri, Yumurtalık Kanserleri)
 • Pre-kanseröz lezyonlar ( Dış genital bölge, Rahim ve Rahim ağzında henüz kanser olmayan  ama tedavi edilmediği sürece belirli oranlarda kansere ilerlemesi muhtemel hastalıklar grubu)
 • Pelvik/adneksal Kitle (rahim ve yumurtalıklara ait olduğu düşünülen ur, kist ve kitleler
 • Kanser ve gebelik
 • Myom,endometriozis

EN SIK UYGULADIĞI TANI YÖNTEMLERİ

 • Ultrason: Ultrason yardımı ile pelvik bölgedeki kitlelerin ayırıcı tanısının yapılması.
 • Kolposkopi: Yüksek ışık ve büyüteç  altında (10-40 kez arası büyütme) bir takım yardımcı kimyasallar ile rahim ağzının değerlendirilmesi.
 • Histereskopi: Rahim ağzı kanalaı ve rahim içi boşluğun  mini-kamera ile görüntülenmesi.
 • Laparaskopi: Pelvis ve karın iç boşluğun mini kamera yöntemi ile değerlendirilmesi.

EN SIK UYGULADIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Sitoredüktif Cerrahi: Karın içinde yaygın halde bulunan  kanserler için (özellikle over kanseri başta olmak üzere endometrium kanserleri  ve  sarkomlar)  yapılması gereken cerrahidir. Bu  cerrahinin başarısı ile hastanın yaşam süresi doğrudan ilişkilidir.  Bu cerrahide kanserin yayılmış olduğu tüm organ ve dokular yaşamla bağdaşabilir olmak kaydıyla  kısmen ve tamamen çıkarılabilir (Ör: Kalın barsakların tamamı yada bir kısmı, ince barsakların bir kısmı, dalak, Karaciğerin tümörle tutulmuş kısmı, periton (total yada kısmı), pankreansın bir kısmı, diafram kası, vs….)

Majör Pelvik Cerrahi

Kanama riski yüsek sezaryen doğumlar

Radikal Histerektomi: Rahim ağzı kanserinde ve rahim ağzına yayılmış endometrium kanserinde uterus  ve serviks ile birlikte parametrial dokular denen çevre dokuların çıkarılması.

Trakelektomi: Rahim ağzı kanserlerde belirli  şartları taşıyan hasta grubunda  sadece rahim kanalının çevre dokular ile birlikte çıkarılması. Özellikle çocuk arzusu taşıyan ve  2 cm'nin altında olan rahim ağzı kanserleri için kullanılan bir yöntemdir.

Konizasyon: Rahim ağzı ve kanalının bir koni yada silindir şeklinde çıkarılmasıdır. Genellikle prekanseröz lezyonlarda  uygulanan bir yöntemdir.

LEEP: Rahim ağzının elektrik enerjisi kullanılarak çıkarılması işlemidir.

Fertilite koruyucu tedavi ve Cerrahiler: Erken evre yumurtalık kanserlerinde ve bazı  tip yumurtalık kanserlerinde  hastanın doğurganlık kapasitesi  konurabilir. Uygun hastalar seçildiğinde gerek kanser tedavisi açısından gerekse  gebe kalabilme açısından  yüzgüldürücü sonuçlar  alınabilmektedir.

Evreleme Cerrahisi: Bir kanserin yaygınlığının ortaya konulabilmesi için yapılan cerrahidir. Cerrahide elde edilen bulgular  ve çıkarılan materyallerin histopatolojik değerlendirmesi ile kanserin yaygınlığı ortaya konur. Bu işlem hastalara uygulanacak kemoterapi ve radyoterapi ek tedavilerin gerekip gerekmediğini belirlemek açısından son derece önemlidir. Dış genital bölge, Yumurtalık , Rahim kanseri ve sarkomlar  için mutlaka yapılması gerekir.

Vulvektomi ve inguinofemoral lenfadenektomi (Dış bölge kanserleri için yapılan Cerrahidir)

Laparaskopik evreleme cerrahisi (Jinekolojik kanserler)

Laparaskopik Histerektomi (kapalı rahim ameliyatı)

Laparaskopik Myomektomi   (kapalı ur ameliyatı)

Adneksal kitlelerin laparaskopik  cerrahisi

Laparaskopik ürojinekolojik operasyonlar (Rahim sarkma ameliyatları)

LEEP

YAYIN LİSTESİ

SSCI (Social Sciences Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index) ve TÜBİTAK yayın teşvik programı içinde tanımlanan dergilerde yayımlanmış review ve araştırma makaleleri.

1-Kumbak B, Celik H, Cobanoglu B, Gurates B. Paratubal borderline tumor incidentally found during cesarean section: case report and review of literature. Eur J Surg Oncol. 2010 ;36:789-91

2-Polat A, Celik H, Gurates B, Kaya D, Nalbant M, Kavak E, Hanay F. Prevalence of primary dysmenorrhea in young adult female university students. Arch Gynecol Obstet. 2009 ;279:527-32.

3-Erdinc A, Gurates B, Celik H, Polat A, Kumru S, Simsek M. The efficacy of venlafaxine in the treatment of women with stress urinary incontinence. Arch Gynecol Obstet. 2009 ;279:343-8.

4-Celik H, Gurates B, Yavuz A, Dogan Z, Cobanoglu B, Saral Y. Vulvar basal cell carcinoma with clitoral involvement. Acta Derm Venereol. 2009;89:191-2.

5-Ozcan Z, Celik H, Gurates B, Ozercan HI, Hanay F, Nalbant M, Dogan Z. Effects of ovulation induction agents on ovarian surface epithelium in rats. Reprod Biomed Online. 2009 ;19:314-8

6-Etem EÖ, Yüce H, Çelik H, Dağlı F, Elkıran T. Pure Bilateral Endodermal Sinus Tumor in A Female Case Of Ullrich-Turner Syndrome With 45,X/46,XY KaryotypeThe journal of the turkish german gynecological association - artemıs 2009;10:116-119 

7-Celik H, Gurates B, Parmaksiz C, Polat A, Hanay F, Kavak B, Yavuz A, Artas ZD.Severity of pain and circadian changes in uterine artery blood flow in primary dysmenorrhea. Arch Gynecol Obstet. 2009 ;280:589-92.

8-Celik H, Gurates B, Karaoğlu A, Yavuz A, Dagli F, Ozercan R. Uterine primitive neuroectodermal tumor: a case report. Arch Gynecol Obstet. 2009; 2799-61.

9-Turkish Cervical Cancer And Cervical Cytology Research Group. Prevalence ofcervical cytological abnormalities in Turkey. Int J Gynaecol Obstet. 2009 ;106:206-9.

10-Ayhan A, Celik H, Dursun P. Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in gynecological cancers: a critical review of the literature. World J Surg Oncol.2008;6:53.

11-Celik H, Gurates B, Yavuz A, Nurkalem C, Hanay F, Kavak B. The effect of hysterectomy and bilaterally salpingo-oophorectomy on sexual function in post-menopausal women. Maturitas. 2008;61:358-63.

12-Gurates B, Parmaksiz C, Kilic G, Celik H, Kumru S, Simsek M. Treatment of symptomatic uterine leiomyoma with letrozole. Reprod Biomed Online. 2008;17:569-74.

13-Gozeri E, Celik H, Ozercan I, Gurates B, Polat SA, Hanay F. The effect of circadian rhythm changes on fetal and placental development (experimental study). Neuro Endocrinol Lett. 2008 ;29:87-90.

14-Meydanli MM, Celik H, Hanay F, Nalbant M. Effect of intraoperative irrigation with alteplase on adhesion formation associated with intraperitoneal chemotherapy (experimental study). Eur J Gynaecol Oncol. 2008;29:386-9

15- Çelik H, Gürateş B, Atılgan R, Kavak B. Spontaneous recovery of ruptured fetal membranes before the 20th gestatıonal week resultıng in term pregnancıes. MN-GORM. 2006;12:103-105  

16- Ayhan A, Celik H, Dursun P, Salman MC, Yuce K. Neoadjuvant chemotherapy in gynecological cancers. Eur J Gynaecol Oncol. 2006;27:11-5.

17-Ayhan A, Celik H, Coskun F, Baykal C, Salman MC, Aksan G. Restaging in gynaecological cancers. Eur J Gynaecol Oncol. 2005;26:25-30.

19-Ozcelik O, Dogan H, Celik H, Ayar A, Serhatlioglu S, Kelestimur H. Effects of different weight loss protocols on serum leptin levels in obese females. Physiol Res. 2005;54:271-7.

18-Ayhan A, Salman MC, Celik H, Dursun P, Ozyuncu O, Gultekin M. Association between fertility drugs and gynecologic cancers, breast cancer, and childhood cancers. Acta Obstet Gynecol Scand. 2004 ;83:1104-11.

19-Ozcelik O, Celik H, Ayar A, Serhatlioglu S, Kelestimur H. Investigation of the influence of training status on the relationship between the acute exercise and serum leptin levels in obese females. Neuro Endocrinol Lett. 2004 ;25:381-5.

20- Çelik H, Halefoğlu I, Parmaksız C, Sapmaz E, Atılgan R, Özcan Z. The relation between maternal serum leptin levels and umblical artery Doppler values in pregnant women who had normaL and intrauterine growth restriction. Artemis, 5: 213;2004

21-Ayhan A, Celik H, Dursun P, Gultekin M, Yuce K. Prognostic and therapeutic importance of lymphadenectomy in gynecological cancers. Eur J Gynaecol Oncol.2004;25:279-86.

22-Tug N, Celik H, Cikim G, Ozcelik O, Ayar A. The correlation between plasma homocysteine and malondialdehyde levels in preeclampsia. Neuro Endocrinol Lett.2003 ;24:445-8.

23-Sapmaz E, Celik H, Altungül A. Bilateral ascending uterine artery ligation vs. tourniquet use for hemostasis in cesarean myomectomy. A comparison. J Reprod Med. 2003, ;48:950-4.

24-Celik H, Ayar A, Tug N. Hyperhomocysteinemia may be a resistance factor in tocolytic treatment with beta mimetics. Med Hypotheses. 2003;61:580-2.

25-Sapmaz E, Celik H. Comparison of the effects of the ligation of ascending branches of bilateral arteria uterina with tourniquet method on the intra-operative and post-operative hemorrhage in abdominal myomectomy cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2003 ;111:74-7.

26-Ayar A, Celik H, Ozcelik O, Kelestimur H. Homocysteine-induced enhancement of spontaneous contractions of myometrium isolated from pregnant women. Acta Obstet Gynecol Scand. 2003 ;82:789-93.

27-Sapmaz E, Celik H, Semerciöz A. Omental graft use in Youssef syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2003 ;109:92-6.

28-Celik H, Sapmaz E. Use of a single preoperative dose of misoprostol is efficacious for patients who undergo abdominal myomectomy. Fertil Steril. 2003 ;79:1207-10.

29-Celik H, Sapmaz E, Serhatlioglu S, Parmaksiz C, Altingul A. Effect of intravaginal misoprostol use on uterine artery blood flow in patients with myoma uteri. Fertil Steril. 2003 ;80:1526-8.

30-Sapmaz E, Celik H. Burch colposuspension performed at cesarean delivery in pregnancies complicated by genuine stress urinary incontinence. J Reprod Med. 2003 ;48:191-3.

31-Sapmaz E, Ayar A, Celik H, Sapmaz T, Kilic N, Yasar MA. Effects of melatonin and oxytetracycline in autologous intraperitoneal ovary transplantation in rats. Neuro Endocrinol Lett. 2003 ; 24:350-4.

32-Ayhan A, Celik H, Taskiran C, Bozdag G, Aksu T. Oncologic and reproductive outcome after fertility-saving surgery in ovarian cancer. Eur J Gynaecol Oncol.2003;24:223-32.

33-Celik H, Ayar A, Kilic N. Effects of goserelin administration before myomectomy on plasma homocysteine levels in patients with symptomatic uterine leiomyomata. Fertil  Steril. 2003;80:1060-1.

34-Celik H, Ayar A. Clarithromycin inhibits myometrial contractions in isolated human myometrium independent of stimulus. Physiol Res. 2002;51:239-45. 

35-Celik H, Ayar A. Effects of erythromycin on pregnancy duration and birth weight in lipopolysaccharide-induced preterm labor in pregnant rats. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2002 ;103:22-5  

36-Celik H, Ayar A, Tug N, Cikim G, Kilic N, Parmaksiz C. Effects of tibolone on plasma homocysteine levels in postmenopausal women. Fertil Steril. 2002 ;78:347-50.

37-Ayar A, Tug N, Celik H, Ozcan M, Ozcelik O. Homocysteine-induced augmentation of spontaneous contraction of isolated guinea pig myometrium. Pol J Pharmacol.2002;54:281-4. 

38- Celik H, Ayar A, Tug N, Simsek M, Ozercan I, Cikim G, Bildirici I. Effects of melatonin on noncardiogenic pulmonary edema secondary to adnexial ischemia-reperfusion in guinea pig. Neuro Endocrinol Lett. 2002 ;23:115-8.

39-Celik H, Ayar A, Baltaci A, Tug N. Erythromycin inhibits prostaglandin F2alpha-induced contractions of myometrium isolated from non-pregnant rats. BJOG.2002 ;109:1036-40.

40-Balcı S, Beksaç S, Altınok G, Çelik H, Yiğit N. Short Communication:Report of Fetal Autopsy Results.Gynecol Obstet Repro Med, 7:159-160; 2001.

41-Celik H, Ayar A, Sapmaz E. Effects of erythromycin on stretch-induced contractile activity of isolated myometrium from pregnant women. Acta Obstet Gynecol Scand. 2001 ;80:697-701.

42-Baykus Y, Gurates B, Aydin S, Celik H, Kavak B, Aksoy A, Sahin I, Deniz R, Gungor S, Guzel SP, Minareci Y. Changes in serum obestatin, preptin and ghrelins in patients with Gestational Diabetes Mellitus. Clin Biochem. 2011

43- Kaya M, Kavak B, Celik H, Gurates B, İlhan N, Dogan Z, Baykus Y. Kisspeptin Levels in Gestational Diabetes Mellitus.  J Matern Fetal Neonatal Med.  Accepted-2011 

44-Cemile Nurkalem, Husnu Celik, Ferda Dagli, Bilgin Gurates, Burcin Kavak, Tamer Elkiran, Zeynep Dogan, Yakup Baykus, Suleyman Aydin. Gherelin and Obestatin expression serous ovarian tumors. Gynecological Endocrinology. Accepted-2011

ULUSLARARASI KONFERANS VE SEMPOZYUMLARDA SUNULMUŞ BİLDİRİLER

1-Çelik H, Kavak B, Coşkun B, İlhan R, Gürateş B. Urinary and defecational symptoms in patiens underwent standardized staging operations due to endometrium and ovarian cancer. 3rd International Ankara Urogynecology Congress, 2011, Ankara

2-Kavak B, Baykus B, Çelik H, Gürates B, Kavak EÇ. The symptoms of patients underwent Vaginal Hysterectomy due to pelvic organ prolabsus. 3rd International Ankara Urogynecology Congress, 2011, Ankara

3-Kavak B, Çelik H, Gürates B, Kavak E. Perinoplasty cases done for different reasons. 3rd International Ankara Urogynecology Congress, 2011, Ankara

4- Kavak B, Baykus B, Çelik H, Gürates B, Kavak EÇ, Artaş ZD. The results of tranobturator tape (TOT) operation in stres urinary incontinence. 3rd International Ankara Urogynecology Congress, 2011, Ankara

5- Çelik H, Kavak B, Sivaslıoğlu A,  Gürates B, Kavak B, İlhan R. Occurence of a colic pain in the late period of transobturator tape (TOT) operation. 3rd International Ankara Urogynecology Congress, 2011, Ankara

6- Çelik H, Kavak B, Gürates B, Baykuş Y,  Artaş ZD. What is real contraindication in vaginal  hysterectomy. 3rd International Ankara Urogynecology Congress, 2011, Ankara

7-Parmaksiz C, Gurates B, Kumru S, Sapmaz E, Celik H, Simsek M. Comparison of the effect of aromatase inhibitör letrazol, and clomiphene citrate for ovulation induction. Ith International Congress on Reproductive Medicine, 2004, İstanbul

8- Çelik H, Parmaksız C, Ersoy F, Yılmaz T, Gürateş B, Sapmaz E. Proflaktik ooferektomi sonucu cerrahi menapoz gelişen olgularda akut östrojen eksikliğinin santral retinal arter ve oftalmik arter üzerine etkileri. 6th National, 3thInternational Congress on Menopause and Osteoporosis. 19-23 may,2004, Antalya.

9- Gürateş B., Sapmaz E., Çelik H., Kılıç G., Bulun S. Aromatazın endometrium ve  endometriozisteki farklı regülasyonu. 5. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 16-20 Mayıs 2003 Antalya

10-Şimşek M., Çelik H., Sapmaz E., Parmaksız C., Kavak B., Çelik A., Ünal S., Erdinç . Önceden Tip 1 DM tanısı almamış ve ketoasidoza bağlı İUMF gelişen olgunun sunumu. 5. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 16-20 Mayıs 2003 Antalya

11-Çelik H., Parmaksız C., Sapmaz E., Gürateş B., Altıngül A., Yıldız F. Maternal  digitalizasyon ile tedavi edilen nonimmun hidrops fetalis olgusu. 5. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 16-20 Mayıs 2003 Antalya

12-Çelik H, Gürateş B, Sapmaz E, Parmaksız C, Altıngül A, Ünal S. Primer dismenoreli olgularda uterin arter kan akımında diurnal değişiklikler. 5. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 16-20 Mayıs 2003 Antalya

13-Çelik H, Ayar A, Tug N, Kilic N. The effects of tibolone on plasma homocysteine levels in postmenopausal women. 10 th World Congress on the Menopause, 10-14  June, Berlin. Climacteric; 5:1, 2002

14-Celik H., Saral Y. Serhatlioğlu S., Ayar. A. The effects of goserelin on skin thickness in benign gynecological disorder cases. 10 th World Congress on the Menopause, 10-14 June, Berlin. Climacteric; 5:1, 2002

15- Celik H., Saral Y. Serhatlioğlu S., Ayar. A. Comparıson of the effects of natural  and surgical menopause on skin thickness. 10 th World Congress on the Menopause, 10-14 June, Berlin. Climacteric; 5:1, 2002

16-Celik H., Ahmet A., Mehmet S., Nermin K.The effects of goserelin on plasma  homocysteine levels in benign gyncological disorder cases. 10 th World ongress on the Menopause, 10-14 June, Berlin. Climacteric; 5:1, 2002

17-Çelik H., Saral Y., Ayar. A., Kiliç N. The effects of systemic melatonin application on ultraviolet- induced lipid peroxidation in the oophorectomised rat. 10 th World Congress on the Menopause, 10-14 June, Berlin. Climacteric; 5:1, 2002

18-Çelik H., Sapmaz E., Akbulut H., Tuğ N. Altıngül A., Beytur L. Examination of TNF a, İL- 6 and İL- 8 levels in maternal serum in PİH cases. 2 th World Congress of Perinatal medicine and 8. Ulusal Perinataloji Kongresi ,1-5 Ekim,2002 Antalya

19-Çelik H., Sapmaz E., Kılnç N., Çıkım G., Tuğ N. Parmaksız C., Altıngül Çelik A. Plasma homocysteine levels in women with preterm birth history. 2 th World Congress of Perinatal medicine and 8. Ulusal Perinataloji Kongresi, 1-5 Ekim 2002 Antalya

20-Özbakır R., Şimşek M., Kumru S., Sapmaz E., Çelik H. Hirsutismuslu hastaların tedavisinde flutamid ve finasterid kullanımının karşılaştırılması. 2. Uluslararası adolesan ve sorunları kongresi, 27-30 Eylül 2001. Kapadokya

ULUSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ YURT İÇİ MAKALELER

1-Baykuş Y, aygün BK, Deniz R, Kavak B, Çelik H, Gürateş B. Normal vajinal doğum sonrası simfizis pubis ayrışması: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. T Klin Jinekol Obst. 2010;20:395-398

2- Çelik H, Elkıran T.  Lokal İleri evre serviks kanserlerinin tedavisinde  radikal histerektomi öncesi  neoadjuvant kemoterapi. Türk jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2010

3-Artaş ZD, Çelik H, Gürateş B, Aygen E, Artaş H, Yavuz A, Özercan MR. Pelvik tümörü taklit eden mezenterik kistik lenfanjiyom. T Klin Jinekol Obst. 2010;20:129-132

4-Çelik H, Gürateş B, Kavak B, Aygün B, Aygen E, Aygün C . Jinekolojik onkolojide şilöz asit ve yönetimi , Türk jinekolojik onkoloji dergisi, 2009;12:53-59

5-Aygün BK, Çelik H, Gürateş B, Kondiloma Akküminata ve Tedavi Yöntemleri. Türk jinekolojik onkoloji dergisi 2009; 12: 29-34

6-Kavak E, Kavak SB, Kaya M, Çelik H, Gürateş B. Overin primer leiomyomu. T Klin Jinekol Obst 2008;18:207-209

7- Çelik H, Gürateş B, Artaş Z, Deniz R, Artaş H. Servikal ektopik gebeliğin metotreksat ile konservatif  tedavisi. T Klin Jinekol Obst 2008;18:202-206

8-Esin S, Doğan NU, Bozdağ G, Çelik H, Ayhan A.  Adolesanlarda over tümörleri. T Klin Jinekol Obst  2006;2:80-88

9-Yüce H, Çelik H, Gürateş B, Erol D, Hanay F, Elyas H. Karyotip analizi amacıyla genetik amniyosentez uygulanan 356 olgunun retrospektif analizi. Perinatoloji Dergisi 2006;14:73-76

10-Çelebi S, Karaoğlu A, Çelik H, Elkıran ET, Yazıcı S, Özgen M, Özercan İH,. İntramukozal erken mide kanseri ile birlikte krukenberg tümör: Olgu sunumu. Fırat Tıp Dergisi. 2005;10:182-184

11- Çelik H, Atılgan R, Akpolat N, Gürateş B, Hanay F, Karaoğlu A. Tek ve multidoz methotrexate uygulamalarına bağlı ovarian histopatolojik değişimler ve folikül gelişimi üzerine etkileri. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 8: 14-18; 2005.

12- Çelik H, Özercan R, Gürateş B, Kavak B, Kavak E, Pala Ş. Benign ve malign struma ovari: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 8: 32-36; 2005.

13- Çelik H, Gürateş B, Halifeoğlu I, Hanay F, Yavuz A, Karaoğlu A, Yüksek CA 125 düzeyleri her zaman tümör varlığını gösterebilir mi? Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi . 8: 24-27;2005

14-Çelik H, Gürateş B, Sapmaz E, Yılmaz T, Ersoy F, Parmaksız C, Kavak E. Cerrahi menapoz olgularında ortaya çıkan akut overyan hormon eksikliğinin oküler hemodinami üzerine etkileri. Türk fertilite Dergisi. 12: 177- 82; 2004.

15-Sapmaz E, Şimşek M, Gürateş B, Kumru S, Çelik H, Çelik A, Özcan Z. Açıklanmayan infertilite vakalarında HSG'de kullanılan ajanların fertilite üzerine etkileri.Fırat Tıp Dergisi 2004;9:45-49

16- Çelik H, Karaoğlu A, Sapmaz E, Gürateş B, Çobanoğlu B, Parmaksız C, Altıngül A, Ünal S. Tubal ektopik gebelikte koryokarsinom: Olgu sunumu. Türk jinekolojik onkoloji dergisi. 7: 124-126; 2004.

17- Çelik H, Karaoğlu A, Çobanoğlu B, Altıngül A, Parmaksız C. Primer Tubal Adenokarsinom: Olgu sunumu. Türk jinekolojik onkoloji dergisi. 7: 124-126; 2004.

18-Sapmaz E, Çelik H, Şimşek M, Kumru S. Sezaryen myomektomi vakalarında hemostaz için bilateral ascendan uterin arter ligasyonunun turnike yöntemi ile karşılaştırılması. T Klin Jinekol Obst. 2003;13:31-35

19-Erkmen E, Şimşek M, Sapmaz E, Çelik H, Kumru S, Doymaz MZ. Bölgemizdeki CIN vakalarında HPV 16 ve 18 genomlarının PCR yöntemi ile araştırılması. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 5:75-79; 2002

20- Çelik H, Yıldırım H, Sapmaz E, Cihangiroğlu M, Serhatlıoğlu S, Gürsu F. Ağır preeklamptik hastalarda plazma homosistein düzeyleri ile kranial magnetik rezonans bulguları arasındaki ilişki. T Klin Jinekol Obst ,13, 96-98;2003

21- Sapmaz E, Çelik H, Akpolat N, Beytur L, Altungül A. Endometrial polip tedavisinde Winter polip forsepsi ile birlikte dilatasyon küretaj kullanımı. T Klin Jinekol Obst.13: 91-95;2003.

22- Çelik H, Akın H, Sapmaz E, Parmaksız C,Altıngül A, Akpolat N,Yekeler H. Fraser Sendromu: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 17:188-190;2003.

23-Çelik H, Sapmaz E, Tuğ N, Çıkım G, Beytur L, Parmaksız C. Preterm doğum öyküsüne sahip kadınlarda plazma homosistein düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 16: 241-45; 2002.

24-Tuğ N, Çelik H, Ayar A, Kılıç SS, Doymaz MZ. İzole sıçan myometriyumunda spontan ve lipopolisakkarit ile indüklenmiş kasılmalar üzerine nitrogliserin ve sildenafil sitratın etkileri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 33:3;2002

25- Çelik H, Özercan İ, Çıkım G, Mogulkoç R, Özçelik O, Atılgan R. Overde iskemi reperfüzyon hasarı ve melatoninin etkisi ( Ratlarda Deneysel Çalışma). T Klin Jinekol Obst, 12, 73-77;2002.

26-Çelik H, Sapmaz E, Parmaksiz C, Serhatlıoğlu S. Myoma uterili olgularda intravaginal misoprostol kullanımının uterin arter kan akımına etkisi. Türk Fertilite Dergisi 2002;10:283-287

27- Durukan T, Çelik H, Esinler İ. Konvansiyonel tedaviye dirençli dört Hiperemezis Gravidarum olgusu sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 7:103-107; 2002.

28- Çelik H, Sapmaz E, Şimşek M, Tuğ N, Çobanoğlu B, Gürateş B, Altıngül A. Plesanta invazyon anomalisi saptanan 6 olgunun retrospektif analizi. T klin Jinekol Obs. 12: 232-235;2002.

29-Sapmaz E, Çelik H, Ay G. Intrauterin sıvı ve tanısal değeri. Jinekolojik onkoloji dergisi, 4, 162-167,2001.

30-Çelik H, Sapmaz E, Altıngül A. Kliniğimizdeki servikal yetmezlik olgularına yaklaşım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2001;18:80-86

31- Çelik H. Gebelik ve Kronik Hipertansiyon. MN Klinik Bilimler, 7:3;2001

32- Çelik H, Sapmaz E, Özercan İ. Ratlarda oluşturulan adneksiyal torsiyon-detorsiyon modelinde tubal histopatolojik değişiklikler. Türk Fertilite Dergisi, 1: 18-23;2001.

33-Ayar A, Tuğ N, Çelik H, Özcan M. Homosisteinin izole gebe kobay miyometriyumunda spontan kasılmalar üzerine etkisi. Fırat Tıp Dergisi 2001;6:374-378

34- Moğulkoç R, Çelik H, Özercan İ, Tuğ N. Torsiyonlara bağlı over iskemilerinde iskemi etkilerini önlemek amacıyla karnitin kullanımı. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 14:287-290; 2000

35- Sapmaz E, Çelik H, Baltacı A.K., Moğulkoç R. Postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğu üzerine tibolon ve kalsiyum ile sadece kalsiyum kullanımının karşılaştırılması. Genel Tıp Dergisi, 10, 97-101; 2000.

36- Çelik H, Sapmaz E, Gözeri E, Beytur L, Altıngül A. İnfantil polikistik böbrek hastalığı, F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi.14: 355-358;2000

37- Sapmaz E, Çelik H, Ay G. Pelvik kitle ve genital tüberküloz. Jinekolojik onkoloji dergisi, 4, 127-131, 2001.

38-Çelik H, Ayar A. Makrolid antibiyotiklerin izole gebe kadın myometriyumunda gerimle oluşturulan kasılmalar üzerine etkisi, Fırat Tıp Dergisi, 2,115-119, 2000

39-Baltacı AK, Sapmaz E, Çelik H, Kumru S, Moğulkoç R. Vulvovaginal kandidiazisde reenfeksiyonların azaltılmasında tedaviye çinko eklenmesinin önemi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,1999;15:65-68

ULUSAL KONFERANS VE SEMPOZYUMLAR   

1-Çılgın H, Aygün BK, Kavak B, Çelik H, Gürateş B.   Tek taraflı tuba ovarian agenezi: Olgu sunumu. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - TJOD Antalya, 2010

2-Güngör S, Aygün BK, Kavak B, Çelik H, Gürateş B.  Desensus Uteri tespit edilen bir gebede pesser kullanımı: Olgu sunumu. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - TJOD Antalya, 2010

3-Deniz R, Baykuş Y, Aygün BK, Kavak B, Çelik H, Gürateş B.   Hellp Sendromu tanısı konulan gebeliklerin özellikleri, yönetimi ve anne ile yenidoğan sonuçları. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - TJOD Antalya, 2010

4- Aygün BK, Hasan Çılgın, Kavak B, Çelik H, Gürateş B. Molar gebelik olgularımızın demografik ve klinik özellikleri ile tedavi ve sonuçları. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - TJOD Antalya, 2010

5-Aygün BK, Pınar GG, Kavak B, Çelik H, Gürateş B.  Sellüler Myoma: Olgu sunumu. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - TJOD Antalya, 2010

6-Karaoğlu A, Çelebi S, Çelik H, Ataseven H, yazıcı S, Özgen M, Özercan İH.Krukenberg tümörü ile birlikte erken mide kanseri: olgu sunumu. 4. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji sempozyumu. 3-6 haziran, 2004

7-Çelik H, Sapmaz E, Gürateş B, Parmaksız C, Altıngül A, Özcan Z. Servikal amputasyondan sonra oluşan gebelikte modifiye proflaktik serklaj ve miad gebelik (olgu sunumu). Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 3-7 mart, 2004.

8-Çelik H, kaplan M, Gürateş B, Sapmaz E, Parmaksız C, Özcan Z, Altıngül A, Kılıç. Elazığ bölgesindeki gebelerde barsak parazitlerinin görülme sıklığı. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 3-7 mart, 2004.

9-Çelik H, Sapmaz E, Gürateş B, Parmaksız C, Altıngül A, Kavak B, Pala Ş.Gestesyonel diabete eşlik eden ve OGTT sonrasında ortaya çıkan ketoasidoz olgusunun sunumu. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 3-7 mart, 2004.

10-Özcan Z, Gürateş B, Sapmaz E , Çelik H, Şimsek M, kumru S, Altıngül A, Disfonksiyonel Uterin kanamaların tedavisinde aromataz inhibitörlerinden letrazolün klinik kullanımı. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 3-7 mart, 2004.

11-Çelik H., Sapmaz E., Gürateş B., Parmaksız C., Altıngül A., Kavak B., Tuğ N., Kılıç. Klomifen sitrat+hCG ile ovulasyon indüksiyonu yapılan primer infertil olgularda serum leptin düzeyleri. 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak 2003 Uludağ.

12-Çelik H, Gürateş B., Sapmaz E., Yıldız F., Altıngül A., Parmaksız C., Tuğ N., Kılıç N.Antenatal yüksek doz steroid kullanımının maternal kan glikoz düzeylerine etkisi. 6.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak 2003 Uludağ

13-Çelik H, Sapmaz E, Parmaksız C, Altungül A, Serhatlıoğlu S. Myoma Uterili Hastalarda Intravaginal Misoprostol Kullanımının Uterin Arter Kan Akımına Etkisi.X. Infertilite Ve Üreme Kongresi. 26-29 Ekim 2002.

14-Çelik H, Sapmaz E, Altungül A, Parmaksız C, Beytur L, Akpolat N. Anormal Endometriumun Değerlendirilmesinde Sonohisterografi Ve Histopatolojik Inceleme. X. Infertilite Ve Üreme Kongresi. 26-29 Ekim 2002.

15-Sapmaz E, Çelik H, Altungül A, Parmaksız C, Beytur L,Yıldız F, Serhatlıoğlu S. Açıklanamayan Infertilite Vakalarında Fertilite Üzerine HSG Maddelerinin Etkisi. X. Infertilite Ve Üreme Kongresi. 26-29 Ekim 2002.

16-Sapmaz E, Çelik H, Sapmaz T, Altungül A, Beytur L, Parmaksız C, Atılgan R. Ratlarda Otolog Intraperitoneal Over Transplantasyonunda Antioksidan Olarak PGE1 Kullanımının Incelenmesi. X. Infertilite Ve Üreme Kongresi. 26-29 Ekim,2002.

17-Ayar A., Tuğ N., Çelik H., Keleştimur H. Sıçan myometriumunda siyanürle oluşturulan metabolik inhibisyonda potasyum kanallarının rolü? Türk Fizyolojik bilimler derneği 27. ulusal kongresi. 8-12 Ekim 2001.

BASILMIŞ KİTAP ya da BÖLÜMLER  

1- Çelik H. Gebelikte sistemik enfeksiyonlar ve antimikrobiyal ajanların kullanımı. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji. Ed: Beksaç MS. 2001:940-955

2- Ayhan A, Celik H. Siklo-oksijenaz-2: Bir endojen tümor geliştirici ve kolorektal kanser ve diğer neoplastik hastalıklarınn kimyasal önlenmesinde hedef. Hormon Replasman Tedavisi ve Kanser. Ed: Genazzani A.R. Çev ed: Ayhan A, 2003: 178-190

3- Özalp S, Çelik H. Gestesyonel Trofoblastik neoplaziler. Klinik Jinekolojik Onkoloji. Ed: Disaia PJ, Creasman WT, Çev Ed: Ayhan A. 2003: 185-210.

4- Çelik H, Parmaksız C. Gebelik ve Hipertansiyon. Eds:Çiçek N, Akyürek C, Çelik C, Haberal A. 2004: 313-327.

5- Tuğ N, Çelik H. Steroid Hormonların sentezi ve metabolizması. Reprodüktif Endokrinoloji. Ed: Strauss J, Barbieri R, Çev. Ed: Günalp S. 2005; 125-154.

6-Çelik H, Kavak B. Preoperatif ve Postoperatif Değerlendirme. Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Ed: Çiçek N, Mungan T. 2007: 651-657

7-Çelik H, Kavak E. Postpartum Kanama ve Üçüncü Evre ile İlgili Diğer Problemler. Yüksek Riskli Gebelikler. Ed:James D, Ster P, Weiner C, Gonik B, Çev Ed: Güner. 2008:1559-1579

8- Ayhan A, Celik H. Vulvar İntraepitelyal neoplazi (VIN). Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ed: Ayhan A, Durukan T, Günalp S, Gürgan T, Önderoğlu S, Yaralı H, Yüce K 2008:1137-1145

9- Ayhan A, Çelik H. Uterus Sarkomları. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ed: Ayhan A, Durukan T, Günalp S, Gürgan T, Önderoğlu S, Yaralı H, Yüce K 2008:1269-1277

10- Ayhan A, Çelik H. Borderline Over Tümörleri. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ed: Ayhan A, Durukan T, Günalp S, Gürgan T, Önderoğlu S, Yaralı H, Yüce K 2008:1291-1293

11- Durukan T, Çelik H. Doğum sonu Kanamaları. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ed: Ayhan A, Durukan T, Günalp S, Gürgan T, Önderoğlu S, Yaralı H, Yüce K. 2008:419-423

12- Çelik H, Deniz R. Pelvik ve Seksüel Geçişli Enfeksiyonlar. Danforth's Obstetric and gynecology 2008. 604-626

13-YuceK, Celik H, Circulating tumor markers in gynecological oncology, Textbook of Gynecologycal Oncology. Ed: Ayhan A, 2009

14-Çelik H, Defekasyon disfonksiyonları, Epidemiyoloji ve risk faktörleri, Temel Ürojinekoloji, Ed: Önay Yalçın, 2009

15-Çelik H, Kadın üreme sisteminin Fizyolojisi,  Kadın Genital Kanserleri ve HPV, Ed: Ayhan A, 2010, 5-23

16-Çelik H, Doğan Z. Jinekolojik Kanserler. Ed: Bülent Yalçın, 2011

17- Çelik H, Özalp E. Trokar Giriş Yeri Metastazları ve Pnömoperitoneum. Nezhat's Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy.Ed: Bülent Traş, 2011

18-Çelik H. Pelvik lenfadenektomi. Jinekolojik Onkoloji. Ed: Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği, 2011 (Baskıda).   

19- Vaginal Histerektomi. Ürojinekoloji de Tanı ve Tedavi. Ed: Yalçın Ö, 2012

20- üçüncü derece perine yırtıkları. Ürojinekoloji de Tanı ve Tedavi. Ed: Yalçın Ö, 2012

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİME KATKI

Yönettiği Tezler

1-Ebru Gözeri (2003): Sirkadyen ritm değişikliğinin fetal plesantal gelişim üzerine etkileri (Deneysel çalışma) danışma.

Danışman: Yard.Doç. Dr. Hüsnü ÇELİK

2- Zeynep Özcan (2005):Ovulasyon indüksiyon ajanlarının over yüzey epiteli üzerine etkileri .

Danışman: Yard.Doç. Dr. Hüsnü ÇELİK

3-Ebru Kavak (2008): Stres üriner inkontinans tedavisinde tension-free vaginal tape (TVT) ve transobturator tape (TOT) operasyonlarının kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılması .

Danışman: Doç. Dr. Hüsnü ÇELİK

4-Fethiye Şahin (2009): Pelvik organ prolapsusu apikal defektlerinin tedavisinde posterior intravaginal sling (PIVS) ve sakrospinöz ligament fiksasyon (SSLF) operasyonlarının kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılması.

Danışman:  Doç. Dr. Hüsnü ÇELİK

5-Zeynep Doğan (2009): Gebeliğin Hipertansif  hastalıklarında serum sitokin ve plazma kisspeptin  düzeylerinin araştırılması.

Danışman:  Doç. Dr. Hüsnü ÇELİK

6-Cemile Nurkalem(2009): Seröz over tümörlerinde ghrelin ve obestatin expresyonu. Danışman:  Doç. Dr. Hüsnü ÇELİK

7-Metin Kaya(2010):Gestasyonel Diabetes Mellitusta kisspeptin düzeyleri.

 Danışman: Doç. Dr. Hüsnü ÇELİK

8-Mehmet Satıcı (2010): Intrauterin gelişme geriliği olan  olgularda serum kisspeptin düzeylerinin araştırılması. 

Danışman: Doç. Dr. Hüsnü ÇELİK

9-Tuba Güngör (2011):Anterior vaginal duvar prolabsusu onarımında kullanılan klasik kolporafi anterior ile mesh ile anterior onerim operasyonlarının karşılaştırılması.

Danışman: Doç. Dr. Hüsnü ÇELİK

SEMİNER  ve SUNUMLAR

(Konu, Yer, Tarih)

1-Çelik H, Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım,  Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Mardin, 2005,

2-Çelik H,Servikal Kanser Taramasında Yenilikler, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Hatay, 2006

3-Çelik H, Epitelyal OverTümörlerindeTargeted Tedaviler,Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı, Elazığ, 2006

4-Çelik H, Borderline Over Tümörlerinde Güncel Yaklaşım,  Hacettepe Üniversitesi Kadın doğum Günleri . Ankara,2006,

5-Çelik H, Mikroinvaziv Serviks Kanserinde Konizasyon vs Trakelektomi, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı , 2007, Ankara

6-Çelik H,  Endometrial Patolojilerin Degerlendirilmesinde TVUSG Kriterleri, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Isparta,2007

7-Çelik H, İntraperitoneal Kemoterapi, Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Erzurum,  2008

8-Çelik H, HPV ve serviks kanseri ilişkisi, 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - TJOD, Girne, 2009

9-Çelik H, Jinekolojik onkolojide ürojinekolojik problemler. 4. ulusal ürojinekoloji kongresi, 2009,  İstanbul

10-Çelik H,  HPV Serviks Kanseri İlişkisi, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı, Kars, 2009,

11-Çelik H,  Borderline Over Tümörlerinde Yaklaşım, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Gaziantep , 2010

12-Çelik H, Histopatolojik tanı almış Endoservikal Glandüler Anomalilerin Yönetimi, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Konya,2010

13-Çelik H, Basit histerektomi sonrası tanı almış endometrium kanserine yaklaşım, Jinekolojik 8-Onkoloji Bölgesel Toplantısı Adana,2010,

14-Çelik H, Servikal preinvaziv lezyonların yönetimi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kadın Doğum Günleri Klinik Uygulamaları, Malatya, 2010

15-Çelik H, Lokal İleri Evre Serviks Kanserlerinde Neoadjuvant KT/KTRT+ Cerrahi, 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi,Antalya, 2010

16-Çelik H, HPV Aşılarında Güncel durum, Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Erzurum,  2010

17-Çelik H, Atipik Glandüler Hücrelere Yaklaşım, 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - TJOD Antalya, 2010

18-Çelik H, Para-aortik lenfadenektomi. TJOD İstanbul Şubesi ve Jinekolojik Onkoloji derneği, Servikal Kanser taraması- Over kanserlerinin tanı ve tedavisi,  İstanbul, 2010

19- Çelik H, Pelvik Cerrahinin Ürojinekolojik etkileri, 3rd International Ankara Urogynecology Congress, 2011, Ankara

20- Celik H, Complications of  major pelvic surgery. AAGL 5. International Congress On Minimally Invasive Gynecology, 2011,  İstanbul

21- Squamöz servikal sitolojik anomalilere yaklaşım. Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Edirne, 2012

BİLİMSEL VE MESLEKİ GÖREVLERİ

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği

Jinekolojik Onkoloji sertifikası

Jinekolojik Onkoloji yan Dal uzmanlığı

Tıbbı uygulamalara ilişkin uyuşmazlıklarda bilirkişilik sertifikası

Türk jinekolojik Onkoloji Dergisi (Danışma kurulu)

Nobel Medicus Dergisi (Danışma kurulu)

Türkiye Klinikleri Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi (Danışma kurulu)

Journal of Clinical and Experimental Investigations (Danışma kurulu)

World Journal of Obstetrics and Gynecology  (Danışma kurulu)

ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLAR

American College of Surgeons (ACS)

International Gynecologic Cancer Society ( IGCS)

Society of Gynaecological Oncology (SGO)

European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği

Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği

Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği

Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği

Maternal Fetal Tıp Derneği

Jinekolojik Endoskopi Derneği

Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği

Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi ve İnkontinans Derneği

Türk Tabibler Birliği

Akdeniz Kadın Sağlığı